Aké to je byť v hypnóze?

Každý z nás prežíva hypnotický stav svojim vlastným spôsobom. Vo väčšine zdrojov sa dočítate, že hypnózu sprevádza uvoľnenie, pocit relaxácie a oddychu. Nie je to pravda. V hypnóze môžete byť s otvorenými očami a v plnom vedomí. Pocity uvoľnenia, zatvorenie očí a relaxácia sú skôr prejavom tranzu. Každý kto už bol zamilovaní a nevedel prestať myslieť na svojho partnera, zažil na vlastnej koži akýsi druh zamilovanej hypnózy.

Čo je to teda tranz?

Tranz je špecifický stav vedomia. Existuje mnoho druhov tranzu od denného snívania, cez nudu, depresiu až po smiech. V hypnóze sa pracuje s terapeutickým hypnotickým tranzom. Tento typ tranzu sprevádza príjemné uvoľnenie a zároveň sústredenie. Tento stav je sám o sebe terapeutický a umožňuje naladiť naše telo a myseľ tak, aby ste mali prístup k svojmu podvedomému (nevedomému) potenciálu.

Na vašich sedeniach pracujete s tranzom, alebo hypnózou?

Na mojich sedeniach pracujem s tým, čo je pre klienta najviac prospešné. Využívam pri tom hypnózu, hypnotický tranz, NLP, generatívny tranz, provokatívnu terapiu, preskribciu symptómov atd. Nie vždy je nutné človeka viesť do tranzu, alebo pracovať na hypnotických fenoménoch. Každý človek má iné naučené preferencie, vďaka ktorým sa dokáže zmeniť. Tieto preferencie využívame tak, aby bola zmena efektívna a dlhodobá.

Čo ak ma nie je možné zhypnotizovať

V skutočnosti sa pýtate otázku: „Čo ak ja som tá jediná osoba na svete, ktorú nemožno zhypnotizovať?“ Mýtus, že niektorí ľudia sa nedajú zhypnotizovať vznikol počas experimentov na Stanfordskej univerzite. Subjektom bola púštaná jedna a tá istá magnetofónová páska, ktorá ich mala zhypnotizovať. Aj napriek tomuto primitívnemu prístupu k hypnóze išla väčšina ľudí do tranzu! Je však samozrejmé, že niektorí ľudia potrebujú individuálny prístup a nenechali sa hlasom z magnetofónu zhypnotizovať.

Je to prirodzené, niekto rád nakupuje online, niekto si chce veci najskôr ohmatať a až potom kúpiť. Tak isto je to aj s hypnózou. Niekomu stačí hlas z reproduktorov, niekto zasa potrebuje individuálny prístup.

V hypnoterapeutickom výcviku, ktorý som absolvoval sa kládie dôraz na individuálny prístup ku klientom. V praxi to znamená, že klient sám rozhoduje o tom, ako vstúpi do hypnotického stavu. Keďže nie som gramofónová páska, nie je najmenší problém dostať ľudí do hypnózy. Ak by ste sa napriek tomu nevedeli dostať do adekvátneho hypnotického stavu, existujú výskumom overené metódy ako zlepšovať svoju hypnotickú kapacitu.

Sú rozdiely medzi tým ako veľmi niekoho môžete zhypnotizovať?

Áno. Niektorí ľudia majú výbornú hypnotickú kapacitu. S týmito ľuďmi viete dosahovať hypnotické fenomény veľmi rýchlo a prežívajú ich na 100% Sú to ľudia, ktorí dokážu mať vizuálne halucinácie a vidieť v miestnosti veci, ktoré tam nie sú a na 100% veriť tomu, že je to skutočnosť. Niektorí ľudia majú problém nechať veci plynúť a nevedia dobre pracovať so svojou vedomou aktivitou. V takom prípade máme dve možnosti.

  1. Klient sa učí, ako prežívať stav hypnózy a zvyšuje tak svoju hypnotickú kapacitu.
  2. So súhlasom klienta využívame iné prístupy, ktoré nevyžadujú elicitovanie hypnotických fenoménov.

Čo sú to hypnotické fenomény?

Základný hypnotický fenomén je zmena nálady. V hypnóze dokážete zmeniť náladu v priebehu sekundy. Z ľútosti sa dokážete okamžite prepnúť so šťastia a radosti. Preto tvrdím, že dobrý vtip má hypnotický efekt. V priebehu sekundy vám kompletne zmení vašu náladu. Iné hypnotické fenomény, ktoré môžeme využiť na žiaduce zmeny sú napr.:

  • Katalepsia - starta schopnosti hýbať s očami, rukami..
  • Analgézia – neschopnosť cítiť bolesť
  • Skreslenie času – zrýchlenie/spomalenie času
  • Amnézia – neschopnosť spomenúť si
  • Ideomotorické signály – priama komunikácia nevedomej mysle prostredníctvom nevedomých pohyov
  • Regresia v čase
  • Anestézia – znecitlivenie časti ľudského tela
  • Hlboká identifikácia v tranze atd..

Podľa experimentov je možné, aby každý z nás skutočne a poctivo zažil akýkoľvek hypnotický fenomén. Napriek tomu, niektoré sa dajú dosiahnuť hneď, iné vyžadujú dodatočný hypnotický tréning.

Sú ľudia, ktorí sú schopní zažiť akýkoľvek hypnotický fenomén okamžite. Neznamená to však, že im to musí zabezpečiť želanú zmenu. Hypnotické fenomény sa v terapii využívajú ak slúžia ako prostriedok pre zmenu smerom k pozitívnym cieľom. Nezaručujú však úspešnosť terapie, pretože tá je postavená na mnohých premenných.

Prečo si vybrať za hypnoterapeuta mňa?

Preskúmajte blog tranzformacia.sk, prečítajte si moje články, vypočujte si podcasty a stiahnite si zdarma môj ebook HYPNÓZA: MÝTUS. Prečítajte si informácie o mne a uistite sa, že sú moje kvalifikácie a výcvik podľa vašich očakávaní. Ak sa stále neviete rozhodnúť, kontaktujte ma. Zavolajte mi alebo napíšte a zistite, či vám budem sedieť ako človek.

Je hypnóza nebezpečná?

Hypnóza tak, ako ju robím ja nie je nebezpečná. Mojim cieľom je pomôcť ľuďom tak, aby mohli o mne pozitívne rozprávať. Môžete si byť istí, že ste so mnou v bepečí.

Hypnóza môže byť nebezpečná, ak ju vykonáva človek bez požadovaného výcviku, uznaných certifikátov a členstva v komore hypnoterapeutov.

S nebezpečnými druhmi hypnózy sa môžete stretnúť aj v kultoch, politike, alebo reklame. Ľudia si väčšinou vôbec neuvedomujú, že sú hypnotizovaní a manipulovaní. Ľudia si často neuvedomujú akým spôsobom sú hypnotizovaní a manipulovaní.

A vás o téme nebezpečenej hypnózy zaujíma viac, prečítajte si moju knihu HYPNÓZA: MÝTUS sledujte blog tranzformacia.sk.

Stratím v hypnóze kontrolu?

Nie, strácate iba svoju vedomú kontrolu. Hypnóza je stav, v ktorom sa učíte získavať kontrolu práve nad svojimi podvedomými procesmi. Učíte vzdať sa vedomej kontroly tak, aby ste mohli získať podvedomú kontrolu. Napríklad:

Ak fajčíte a neviete prestať, nemáte nad týmto zlozvykom kontrolu. Zlozvyk kontroluje vás, v opačnom prípade by ste sa ho vzdali. V programe STOP FAJČENIU sa učíte vzdať súčasnej neefektívnej kontroly nad zlozvykom a odovzdávate ju podvedomiu, ktoré si so zlozvykom vie poradiť. Vaše podvedomie kontroluje väčšinu vášho života od každého nádychu cez tlkot srdca až po myšlienky. Problém vzniká, ak sa snažíme získavať kontrolu iba svojou vedomou mysľou a blokujeme svoj skutočný potenciál.

V skratke sa počas terapie učíte získavať nový druh kontroly nad svojim životom a správaním. Vaše podvedomie je stále časť vášho ja, preto sa učíte ako dôverovať samy sebe.

Aký je rozdiel medzi hypnózou a afirmáciami?

Afirmácie pochádzajú z pera Emila Coué-ho, ktorý bol psychológom a zaviedol známu afirmáciu: „Každý deň a v každom smere sa cítim lepšie a lepšie.“ Jeho pacienti reagovali prekvapivo pozitívne na túto afirmáciu. V skutočnosti to môžeme považovať za prvú hypnotickú techniku, ale jej úspešnosť nebola v afirmácii samotnej ale v spôsobe akým Coué svojich pacientov tieto afirmácie učil.

Dlhodobým opakovaním určitých fráz môžete samého seba zhypnotizovať, no vaše snaženie môže aj nemusí byť úspešné. Afirmácie sa teda snažia opakovaním prehrýzť do vášho nevedomia tak, aby mohli začať účinkovať.

Na rozdiel od afirmácií, v hypnoterapii hovoríme priamo do vášho podvedomia, ktoré rozhoduje o tom, či tieto afirmácie vpustí dnu, alebo nie. V hypnoterapii teda afirmácie nepoužívame, ale vieme zabezpečiť, aby afirmácie, ktoré už používate fungovali lepšie.

Aké problémy nie sú vhodné na hypnoterapiu?

Nezaoberám sa psychickými poruchami a chorobami. Ak si so mnou chcete objednať sedenie, nemôžete byť zároveň v aktívnej psychiatrickej liečbe. Špecializujem sa na ľahšie problematiky ako je prelomenie zlozvykov, chudnutie, nespavosť, zvýšenie sebavedomia, niektoré fyzické choroby a bolesti atd..

Môžem byť zhypnotizovaný proti mojej vôli?

Formálne nie. Nikto vás nemôže prinútiť zavrieť oči, ísť do tranzu a mať halucinácie. Ak nechcete byť zhypnotizovaný je to vaše rozhodnutie. Pokiaľ ho nezmeníte, je bezpredmetné využívať hypnózu na riešenie svojich problémov. Ste slobodný človek a vy viete čo je pre vás najlepšie.

Neformálne sme hypnotizovaní neustále. Neustále sa ovplyvňujeme a konáme na základe sugescií, ktoré počúvame všade okolo seba. Hypnóza nemá žiadnu chuť, pocit alebo vôňu, takže si ľudia nedokážu uvedomovať čo robia vedome a čo pod vplyvom sugescií okolia.

Ak prídete na naše sedenie môžem vám sľúbiť, že bez vášho vedomia a súhlasu vás formálne do hypnózy nebudem viesť.

Čo je to autohypnóza?

Je to spôsob aplikovania hypnotických techník sám na seba. To, čo na sedeniach so mnou zažijete je možné sa naučiť robiť aj samostatne. Je bežnou praxou, že klientov počas terapie učím techniky autohypnózy. Umožňuje vám to pokračovať v práci, ktorú sme počas terapie začali, samostatne v pohodlí domova. Inými slovami, je to schopnosť zhypnotizovať sám seba.

Je ľahšie zhypnotizovať človeka so slabou mysľou, ako človeka so silnou mysľou?

Neviem presne čo je silná myseľ a čo slabá, ale túto problematiku vidím asi takto:

Ľudia, ktorí vyhľadajú hypnoterapiu sú dosť silní na to, aby využili pomoc svojho podvedomia. Majú dostatočne silnú myseľ na to, aby sa s ňou dokázali naučiť komunikovať novými spôsobmi vďaka hypnoterapii. Ak sa človek rozhodne, že nechce byť zhypnotizovaný, je jedno či má slabú alebo silnú myseľ. Preto jeho vôli ho nikto formálne nezhypnotizuje.

Prezradím v hypnóze svoje tajomstvá?

Dúfam, že nie. Viac tajomstiev by som už neudržal J Je totiž bežné, že sa počas terapie objavia veci o ktorých nerozprávate každý deň okoloidúcim na ulici. Z mojej strany však pre potreby terapie ani nepotrebujem vedieť aký problém chcete riešiť. Úplne stačí, keď to viete vy. Dá sa pracovať aj týmto spôsobom. V Ericksonovskom prístupe k hypnoterapii nie je podstatné to, čo sa povie, ale zmena, ktorá sa udeje vo vás. Načo o niečom rozprávať, keď to môžete rovno zmeniť.

Budem si pamätať všetko z môjho sedenia?

To, koľko si budete pamätať z hypnózy je individuálne. Niekto si pamätá všetko, niekto si pamätá len pár vecí. Ako je to možné? Tento fenomén sa nazýva amnézia. Každý z vás ju zažil, pretože každý z nás už na niečo zabudol. Napríklad keď neviete kam ste si dali kľúče od auta, alebo svoje okuliare. Podobné je, keď si neviete spomenúť na niekoho meno a pritom viete, že ho niekde v hlave máte. V hypnoterapii sa amnézia môže objavovať z viacerých dôvodov a často je to ochranný mechanizmus nevedomia.

Príklad využitia amnézie:

Ak ste posledných 10 rokov skúšali prestať fajčiť veľmi úspešne ste sa naučili stratégiu na neúspešné skoncovanie s fajčením. Ak chceme tých 10 rokov nahradiť novou stratégiou, vaše nevedomie nemusí chcieť aby ste vedeli ako sa to stane. Preto vám ju nepovie a vy si nemusíte pamätať, čo máte vlastne robiť. Prečo? Pretože ak by ste vedeli ako, mohli by ste tento plán nechctiac prekaziť. Ćastým výsledkom hypnoterapie je, že ľudia sa začnú správať novým spôsobom bez toho, aby na to mysleli, alebo sa nejako snažili.

Samozrejme každý sme individuálna osobnosť, takže aj keď si všetko pamätáte terapia je taktiež úspešná.

Môžem prísť na sedenie s druhou osobou?

Samozrejme. Ak máte strach a preferujete niekoho so sebou pokojne môžete prísť aj s doprovodom. Túto skutočnosť mi však vopred oznámte.

Čo ak v hypnóze nedokážem ísť dostatočne hlboko?

Netrápte sa tým. Na dosiahnutie terapeutickej zmeny nie je potrebné byť hlboko v hypnóze, alebo tranze. Počas terapie hľadáme taký stav, ktorý je optimálny na vyriešenie vášho problému.

Aký je rozdiel medzi hypnózou spánkom, meditáciou a vizualizáciami?

Počas spánku spíte. Neviete čo sa deje okolo vás. Počas hypnózy nie ste v spánku. To, čo majú hypnóza a spánok podobné je jediná vec. Po sedení hypnoterapie sa môžete cítiť ako po 8 hodinovom kvalitnom spánku. Oddýchnutí a naplnení energiou.

Meditácia je podobná s hypnózu v tom, že sa využíva sústredenie. V meditácii sa zameriavate skôr na pozorovanie. V hypnóze sa zameriavate viac do seba a veci prežívate.

Vizualizácie tak, ako ich mnoho ľudí pozná dnes sú veľmi zjednodušené hypnotické techniky. V hypnoterapii teda využívame vizualizácie s tým rozdielom, že stav hypnózy, zabezpečuje funkčnosť vizualizácií.

Čo ak sa nepreberiem z hypnózy?

Každý sa z hypnózy preberie. Ak ste sa prebrali z bežného denného zasnenia preberiete sa aj z hypnózy. V mojej praxi nechávam na klientovi aby si zvolil vhodný spôsob a tempo návratu k bežnému stavu vedomia. Do hypnotického stavu sa rozhodujete vstúpiť dobrovoľne a taktiež je to aj s návratom k dennej realite. Je pravda, že niektorým ľuďom je v hypnóze tak príjemne, že si dávajú s prebudením načas, ne to nie je nič š čím by som si nevedel hravo poradiť.

>